Regulamin konkursu ,,Zostań ambasadorką portalu ministrefa.pl”


Postanowienia ogólne§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ,,Zostań ambasadorką portalu
ministrefa.pl”:

2. Poniżej znajdują się wyjaśnienia kluczowych terminów używanych w treści Regulaminu:

1.Good One Group lub Organizator – organizator konkursu, Good One Group, ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, NIP: 525-252-98-43, REGON146077558.

2.Ministrefa.pl – portal internetowy dla rodziców dostępny pod adresem www.ministrefa.pl, który umożliwia założenie konta, w którym Użytkownik m.in. może udostępniać osobom z zewnątrz zdjęcia oraz filmy.

3.Regulamin – niniejszy dokument dostępny na stronach www.facebook.com/ministrefa oraz www.ministrefa.pl/konkurs , którego akceptacja jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie ,,Zostań ambasadorką portalu ministrefa.pl”.

4.Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w konkursie, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

5.Użytkownik –osoba fizyczna, która założyła aktywne konto w portalu Ministrefa.pl – aktywność jest tu równoznaczna z rejestracją oraz utworzeniem profilu dziecka (uruchomieniem strony dziecka) i dodaniem zdjęcia profilowego dziecka (avatara)

6.Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie, której zadaniem jest zachęcenie innych osób do założenia konta w portalu ministrefa.pl celem otrzymania nagrody od Organizatora.

Zasady konkursu§ 2
1. Czas trwania konkursu: od 1 września do 15 listopada 2014r.

2. Konkurs polega na zachęcaniu osób trzecich do założenia profilu na portalu ministrefa.pl tzn. do stania się aktywnym Użytkownikiem, oraz utworzenia profilu dziecka (uruchomieniem strony dziecka) i dodaniem zdjęcia profilowego dziecka (avatara). Liczba pozyskanych Użytkowników będzie decydować o końcowej kolejności Uczestników oraz nagrodach, jakie im przypadną.

3. Uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt za każdego nowego Użytkownika, który podczas rejestracji na stronie ministrefa.pl wpisze w odpowiednim polu adres e-mail, który Uczestnik konkursu podał podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego do konkursu.
4. Uczestnik z najlepszym wynikiem (rozumianym jako największa liczba kont założonych w wyniku aktywności Uczestnika) otrzyma nagrodę główną w postaci Tabletu 10.1 Samsung Galaxy Tab 4 z funkcją KIDS Mode o wartości 1000zł.

5. Uczestnik, który w najciekawszy sposób promował ministrefę, otrzyma nagrodę wyróżnienie w postaci karty podarunkowej do sieci SMYK o wartości 500zł. Aby walczyć o tę nagrodę należy udokumentować swoje działania (np. zdjęcia, linki, printscreeny itp.) i wysłać na adres konkurs@ministrefa.pl

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Komisja Konkursowa, wybierając najciekawszą pracę spośród nadesłanych.

6. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 15 otrzymają nagrodę w postaci:

- książki-wywiadu z dr Szczytem od wydawnictwa Mira

- rodzinnego zestawu innowacyjnych szczoteczek od szwajcarskiej marki paro®

7. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 16 do 30 otrzymają nagrodę w postaci:

- książki-wywiadu z dr Szczytem od wydawnictwa Mira

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji realności zgłaszanych kont oraz ewentualnego wykluczenia Uczestnika z powodu prób oszustwa. Na przykład, zabronione jest używanie fikcyjnych maili podczas rejestracji w konkursie i podawanie go jako polecającego przy zakładaniu swojego autentycznego konta.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody, w sytuacji, gdy żaden z uczestników nie zrealizuje zadania konkursowego, tzn. nie pozyska żadnych realnych poleceń portalu ministrefa.pl

Postanowienia końcowe§ 3
1. Wątpliwości bądź pytania związane z zasadami oraz przebiegiem konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@ministrefa.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania treści Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu (zobowiązując się przy tym do nie zmieniania założeń dotyczących nagród).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagród konkursowych, będącego wynikiem:

- podania nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestnika,

- źle wykonanej usługi przez firmę transportową.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, lokalizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.